© Copyright Bjørn Hansen AS

Industribygg

• Funksjonelle løsninger • Valgfri fasade • Ferdig isolert • Innstøpte elektrikererbokser etc • Klargjort for dører / vinduer etc • Lite vedlikehold • Stor bestandighet • God lydisolering • Kort byggetid • Tette ytterveggskonstruksjoner • God formbarhet • Stor sikkerhet mot innbrudd • Stor brannsikkerhet

Forretnings- og

Institusjonsbygg

• Klargjort for tapetsering eller maling • Mange fasadealternativ • Flotte detaljer • Funksjonelle løsninger • Innstøpte elektrikerbokser etc • Lite vedlikehold • Stor bestandighet • God lydisolering • Kort byggetid • Tette ytterveggskonstruksjoner • God formbarhet • God sikkerhet mot innbrudd • Stor brannsikkerhet  

Produkter

Startside Produkter Nyheter Galleri Kontakt oss

Broer

• Lange spenn • Stor stivhet • Lav flatevekt • Kort byggetid • Stor bæreevne • Konkurransedyktige priser

Spesialelement

• Mange fasadealternativ • Mange utformingsmuligheter • Mange fargealternativ • Egne beregninger av styrke etc • Både med og uten isolasjon • Stor brannsikkerhet • Kort byggetid • Tette konstruksjoner • Lite vedlikehold • Mulighet for innstøping av detaljer  

Bolighus og

leilighetskomplekser

•  Klargjort for sparkling og tapetsering eller maling • Mange fasadealternativer • Flotte detaljer • Funksjonelle løsninger • Innstøpte elektrikerbokser etc. • Lite vedlikehold • Stor bestandighet • God lydisolering • Tette ytterveggskonstruksjoner • Kort byggetid • Stor brannsikkerhet  
Produkter